Blog La mirada pedagógica
Entre el deber de enseñar y la libertad de aprender.

Breviario
Pedagogía en aforismos.

El vistazo
Los ingredientes ajenos de la cocina propia: todo a medio cocer.

Associació Educativa La Verema
L’Associació Educativa La Verema vol fomentar la innovació educativa i la renovació pedagògica a través de la col·laboració amb persones i institucions.

@EduEnterao, el personatge
Hi ha experts i hi ha «enterats». En educació, res és normal. Vinc del futur, estic de tornada. Dramatització per als amics; altres tuitaires, absteniu-vos-en.