Seminaris de reflexió pedagògica

Seminaris de reflexió pedagògica a través de la lectura crítica i comentada de textos educatius rellevants.
Cada seminari proposarà un fragment d’alguna obra pedagògica rellevant.
El fragment del llibre, que serà d’una extensió d’entre 5 i 20 pàgines, serà proporcionat per La mirada pedagògica.
Els Seminaris estaran facilitats per Boris Mir, inicialment.

Modalitats de participació

Modalitat de participants actius

Es comprometen a:
1. Llegir comprensivament el text proposat.
2. Identificar una secció/fragment/paràgraf/idea rellevant.
3. Fer un escrit de crítica, reflexió o glossa del fragment escollit (màxim de 400 paraules).
4. Enviar l’escrit 24 h abans de l’inici del seminari.
5. Participar en el desenvolupament del seminari amb càmera i micro actiu.

Nombre màxim d’assistents: 12

Modalitat de participants oients
Es comprometen a:
1. Llegir compren
sivament el text proposat.
2. Assistir al seminari en condició d’oients, amb càmera i micro tancat.

Nombre màxim d’assistents: 24

Inscripcions