Boris Mir, ajudo les persones a aprendre

La mirada pedagògica

Page 2 of 6

La cultura pedagògica del treball cooperatiu

Moltes activitats de treball cooperatiu s’organitzen a l’entorn de les “tècniques de treball cooperatiu”, és a dir, se centren a…

Competències i continguts

Potser caldria dir sense embuts que les competències d’un àmbit general no ajuden a solucionar un problema quan una persona…

Classe magistral

El constructivisme, en qualsevol de les seves variants, és una teoria de la psicologia cognitiva. Si es vol, és una…

Donar punts

Cada vegada que donem “punts” a canvi d’alguna acció a l’escola, malmetem una mica la relació pedagògica, la motivació intrínseca…

Pràctica deliberada

La forma més interessant i productiva de la “cultura de l’esforç” és la pràctica deliberada. El lloc comú més divulgat…

L’escola al servei dels alumnes

L’escola és una institució al servei dels alumnes que dona compliment al dret a l’educació que tenen tots els infants…

Tres enfocaments de l’aprenentatge

Aprenentatge guiat En l’aprenentatge guiat, el professor pren les decisions més importants pel que fa als objectius i estratègies d’aprenentatge…

Sugata Mitra, gran persona

Hace 25 años, cuando yo trabajaba creando programas informáticos, se creía que eran necesarias muchas horas de aprendizaje para manejar…

Avaluació negativa

Aquest curs s’ha desenvolupat seguint una nova ordre del Departament d’Educació per la qual es determinen el procediment, els documents…

Augmentar la qualitat d’un projecte a través de preguntes

Augmentar la qualitat d’una proposta educativa és difícil. La millor manera de fer-ho que conec és plantejar-se preguntes. I trobar-ne…

© 2020 Boris Mir, ajudo les persones a aprendre. Theme by Anders Norén.