Boris Mir, ajudo les persones a aprendre

La mirada pedagògica

Cultura escolar

El terme “cultura escolar” s’hauria de reservar per al nivell més profund de presumpcions bàsiques i creences que comparteixen els…

Donar punts

Cada vegada que donem “punts” a canvi d’alguna acció a l’escola, malmetem una mica la relació pedagògica, la motivació intrínseca…