Boris Mir, ajudo les persones a aprendre

Categoria: La mirada pedagògica

Retratats

Allò que és instintiu davant de la incertesa és quedar-se paralitzat (o fugir de les responsabilitats), esperar informació addicional, infravalorar…

Cultura escolar

El terme “cultura escolar” s’hauria de reservar per al nivell més profund de presumpcions bàsiques i creences que comparteixen els…