Agència és un terme filosòfic que fa referència a la capacitat personal d’actuar en una situació determinada. Quan es parla de la responsabilitat personal, és important tenir en compte l’agència de què disposa una persona. Si hi ha una fallada elèctrica a casa teva i estàs sol, és possible que no hi puguis fer res. Si ets un electricista format, és possible que hi hagi moltes coses que puguis fer per solucionar el problema. Tanmateix, tenir coneixements sobre electricitat pot no ser suficient, si les teves eines no es troben a la teva disposició. Per tant, l’agència depèn tant de tenir els coneixements i les competències per actuar com de tenir els mitjans i les oportunitats per actuar.

Els centres educatius volem desenvolupar responsabilitat en els nostres estudiants, volem que siguin capaços de prendre bones decisions sobre el seu treball i els seus aprenentatges. Per això, els docents i la direcció hem de crear condicions perquè això sigui possible. Sovint, però, aquestes intencions no es tradueixen en oferir coneixements o oportunitats per a fer-ho en el nostre alumnat, sinó que desenvolupem una cultura centrada en l’autoritat del docent i en l’obediència.

Malgrat les nostres bones intencions, ens hauríem de preguntar: Com aprendran a prendre decisions importants, si mai no decideixen sobre res important? Com aprendran a fer-se responsables del seu aprenentatge, si mai no són responsables de què, com i quan aprenen? Com seran conscients del seu aprenentatge si mai l’han de mostrar a una audiència pública? Com desenvoluparan esforç amb sentit, si mai no s’enfronten a problemes i situacions reals i no escolars?

La responsabilitat sobre l’aprenentatge de l’alumnat també es forma desenvolupant la seva capacitat d’agència. És a dir, la capacitat d’actuar en un entorn determinat, de tenir control directe sobre el seu comportament, pensaments, sentiments i accions. Saber i poder, junts.