Els seminaris de reflexió pedagògica es desenvolupen a través de la lectura crítica i comentada de textos educatius rellevants. Cada seminari proposa un fragment d’alguna obra pedagògica rellevant. El fragment del llibre, d’una extensió d’entre 5 i 20 pàgines, serà proporcionat després de fer la inscripció.

Text proposat

Capítol XII “El pensament en l’educació” del llibre de John DEWEY Democracia y educación: Una introducción a la filosofía de la educación (1916)

Obra de referència

DEWEY, John Democracia y educación: Una introducción a la filosofía de la educación; Madrid, Morata, 2ª ed. 1995, 319 pp.

DEWEY, John

Lloc, dia i hora

El Seminari tindrà lloc a l’Institut Angeleta Ferrer de Barcelona, el dimecres 9 de febrer, de 18 h a 19:30 h.

Carrer Viladomat, 280

Tipus de participants

Participants actius

Nombre màxim de participants actius: 10 persones

Es comprometen a:

  • Llegir comprensivament el text proposat.
  • Identificar una secció/fragment/paràgraf/idea fonamental en el text.
  • Fer un escrit de crítica, reflexió o glossa del fragment escollit (màxim de 400 paraules).
  • Enviar l’escrit 24 h abans de l’inici del seminari.
  • Participar activament en el desenvolupament del seminari.

Participants oients

Nombre màxim de participants oients: 10 persones

Es comprometen a:

  1. Llegir comprensivament el text proposat.
  2. Assistir al Seminari en condició d’oient.

El seminari, vinculat al Fòrum Futurs de l’educació, serà conduït per Boris Mir, professor d’educació secundària.