Boris Mir, ajudo les persones a aprendre

Dia: 6 de gener de 2022