El CEP de Menorca, aprofitant el meu pas per Maó per a fer una formació amb el claustre del CEIP Mare de Déu del Carme, em va enregistrar parlant sobre l’avaluació formativa i aprenentatge cooperatiu.

Una intervenció improvisada i massa llarga, que repassa llocs comuns que tots els docents ja sabem. Però feta entre col·legues i amb la millor de les voluntats.