Els seminaris de reflexió pedagògica es desenvolupen a través de la lectura crítica i comentada de textos educatius rellevants. Cada seminari proposa un fragment d’alguna obra pedagògica rellevant. El fragment del llibre, d’una extensió d’entre 5 i 20 pàgines, serà proporcionat després de fer la inscripció.

Text proposat

Seminari de reflexió pedagògica sobre un fragment del llibre Aprender sí, pero cómo? de Philippe Meirieu, específicament sobre l’annex MEIRIEU Guía metodológica para la elaboración de una situación-problema.

Dia, hora i lloc

El seminari es desenvoluparà el dimarts 27 d’abril de 2021 de 17:30 h a 19 h. en línia

Enllaç del zoom: https://us02web.zoom.us/j/86414645455

Modalitat de participants actius

Es comprometen a:

1. Llegir comprensivament el text proposat.

2. Identificar una secció/fragment/paràgraf/idea rellevant.

3. Fer un escrit de crítica, reflexió o glossa del fragment escollit (màxim de 400 paraules).

4. Enviar l’escrit 24 h abans de l’inici del seminari.

5. Participar en el desenvolupament del seminari amb càmera i micro actiu.

Nombre màxim d’assistents: 12

Modalitat de participants oients

Es comprometen a:

1. Llegir comprensivament el text proposat.

2. Assistir al seminari en condició d’oients, amb càmera i micro tancat.

Nombre màxim d’assistents: 24