Els seminaris de reflexió pedagògica es desenvolupen a través de la lectura crítica i comentada de textos educatius rellevants. Cada seminari proposa un fragment d’alguna obra pedagògica rellevant. El fragment del llibre, d’una extensió d’entre 5 i 20 pàgines, serà proporcionat després de fer la inscripció.

Seminari

Seminari de reflexió pedagògica sobre un fragment del llibre Ensenyar amb la boca tancada de Don Finkel. Específicament sobre el capítol 9 “Conclusions”, pàgines 230 a 249.

Dia, hora i lloc

El seminari es desenvoluparà el 9 de març 2021 de 21 h s 23 h. en línia.

Modalitat de participants actius

Es comprometen a:

1. Llegir comprensivament el text proposat.

2. Identificar una secció/fragment/paràgraf/idea rellevant.

3. Fer un escrit de crítica, reflexió o glossa del fragment escollit (màxim de 400 paraules).

4. Enviar l’escrit 24 h abans de l’inici del seminari.

5. Participar en el desenvolupament del seminari amb càmera i micro actiu.

Nombre màxim d’assistents: 12

Modalitat de participants oients

Es comprometen a:

1. Llegir comprensivament el text proposat.

2. Assistir al seminari en condició d’oients, amb càmera i micro tancat.

Nombre màxim d’assistents: 24