Boris Mir, ajudo les persones a aprendre

Dia: 10 d'octubre de 2020

Retratats

Allò que és instintiu davant de la incertesa és quedar-se paralitzat (o fugir de les responsabilitats), esperar informació addicional, infravalorar…