El seminari proposa una reflexió sobre l’aprenentatge de l’abstracció, centrant-se en l’aprenentatge de conceptes. Es desenvoluparà experimentant i reflexionant sobre els nivells successius d’adquisició de conceptes, com ara la reproducció, l’abstracció i la generalització.

El seminari està adreçat exclusivament a mestres i professors en actiu.

Inscripcions

Bibliografia de referència

BARTH, Britt-Mari (1981)
Acquisition des concepts: stratégies d’apprentissage et stratégies d’enseignement
Lyon, 1981; Éd. Cahiers du CEPEC

BARTH, Britt-Mari (1987)
L’apprentissage de l’abstraction
París, 1987; Éd. Retz

BARTH, B-M. (1989)
“De la práctica a la teoría: mejorando el proceso del pensamiento” a MACLURE, S. & DAVIES, P. ed.
Aprender a pensar, pensar en aprender
Barcelona, 1994; Ed. Gedisa; pàg.155 a 168

BARTH, Britt-Mari (1993)
Le savoir en construction. Former à une pédagogie de la compréhension
París, 1993; Éd. Retz

BARTH, B-M. (1993)
“La détermination et l’apprentissage des concepts” a VV.AA. La pédagogie: une encyclopédie pour aujourd’hui
París, 1993; ESF Éditeur; pàg. 275-288