Millorar és perfeccionar el que ja fem. Transformar és crear el que no tenim.
La millora es basa en la planificació i els objectius establerts. No en tenim prou.
La transformació es basa en el canvi i en la creació de nou coneixement. És el que ens cal.

Potser no en sou conscients, però hi ha una emergència educativa: tenim una crisi de recursos, una crisi de resultats i una crisi de model pedagògic.

Hem de reassignar i ampliar els recursos, hem de redefinir “èxit escolar” i hem d’actualitzar el model educatiu. El món local hauria de saber que aquesta és l’agenda i contribuir-hi.

Ajudeu-nos a prioritzar els recursos locals, a actualitzar el model amb allò que ja sabem que funciona i a obrir espais d’innovació per a crear coneixement. Gràcies!