Desenvolupant l’acompanyament a centres de la mostra representativa d’Escola Nova 21, hem treballat intensament el rol de facilitador amb els equips impulsors de les escoles. N’he après molt i encara en voldria aprendre més. Comparteixo algunes reflexions sobre el rol de facilitador.

El facilitador no fa funcions de formador, mentor o creador de continguts per als centres assignats, sinó que facilita ​​processos​ ​de ​​reflexió​​ i ​​acompanyament ​amb l’equip directiu i /o impulsor del centre, els ajuda ​a ​​fer-se ​​preguntes​ rellevants, ofereix ​una ​​escolta ​​activa ​i vetlla perquè es dugui a terme el procés de canvi en el centre.

A mi em costa molt perquè passo massa fàcilment a proposar solucions als problemes a partir de la meva experiència, dels meus coneixements. Això pot esdevenir una estratègia dolenta a mig termini, quan vols fomentar l’autonomia i el desenvolupament dels docents. És per això que comparteixo algunes idees clau, fruit dels aprenentatges realitzats; vull deixar-ho escrit per seguir-hi pensant.

Sessió de facilitació del programa Escola Nova 21 a l’Institut Escola Costa i Llobera (Barcelona)

Idees clau per a un bon facilitador

 • El facilitador ha de fer que l’equip impulsor se senti còmode en les sessions.
 • El facilitador informarà del protocol i objectius de la sessió abans de la trobada.
 • El facilitador inicia, dinamitza i finalitza la trobada.
 • El facilitador fa avançar els moments de la trobada i procura que no ens desviem.
 • El facilitador captura necessitats i interessos que provoquin sortir-se del guió per fer-los arribar al programa i valorar la seva importància.
 • El facilitador fa que se segueixin els passos del protocol d’acord amb la manera com s’ha organitzat la sessió.
 • El facilitador procura la participació de tots els membres de l’equip impulsor.
 • El facilitador acaba la sessió amb una valoració final del treball realitzat.
 • El facilitador acaba sempre agraint la participació dels assistents.
 • Qualsevol altre comentari / comentari o coses que el facilitador tingui en compte per a la propera vegada que ho facilitin.
 • El facilitador documenta la sessió al Quadern de bitàcola.
 • El facilitador fa una breu ressenya interna al quadre de seguiment.

El facilitador no és un formador que aporta coneixements específics.

El facilitador no és un interlocutor per a comunicar-se amb l’equip del programa.

El facilitador no és un avaluador o qualificador de les accions que fa cada centre.

 

Errors comuns dels facilitadors (els fem tots, jo el primer!)

 • El facilitador emet judicis i dóna consells.
 • Relativitza els problemes dels equips impulsors.
 • Indaga poc en els percepcions de les persones assitents.
 • El facilitador no desenvolupa, ni corresponsabilitza.
 • Els assistents estan en la cultura de la queixa.
 • No es generen compromisos clars en cap de les parts.