La forma més interessant i productiva de la “cultura de l’esforç” és la pràctica deliberada. El lloc comú més divulgat són les famoses 10.000 hores de “pràctica deliberada” que Malcolm Gladwell va sentenciar en el seu llibre Fueras de serie.

El llibre està basat en estudis seriosos de K. Anders Ericsson i el seu equip, però els lectors de Gladwell sovint passen per alt els aspectes relacionats amb el descans “deliberat”, el temps lliure i la necessitat d’una visió més global de la cultura de l’esforç.

Curt i ras, un alt rendiment es produeix després de 10.000 hores de pràctica deliberada, 12.500 hores de descans deliberat i 30.000 hores de son.

La pràctica deliberada, doncs, no és l’esforç esgotador, ni és el sacrifici, ni l’extenuació. És una estratègia combinada de treball rigorós i descans, de propòsit i esforç, que no exclou el gaudi i el plaer. La cultura de l’esforç no és la cultura del patiment, és la cultura de l’aprenentatge amb sentit.

Imatge de Kevin Keith