L’escola és una institució al servei dels alumnes que dona compliment al dret a l’educació que tenen tots els infants i joves.

La pregunta rellevant no és si els mestres “volen” canviar l’escola, la pregunta rellevant és si els alumnes necessiten que l’escola canviï.

Són les necessitats i els drets dels alumnes les que determinen què ha de passar a l’escola, no els desitjos dels mestres. No és quin tipus d’escola volen els mestres, és quin model d’escola necessiten els alumnes. Naturalment, cal considerar els mestres, però no confondre l’ordre de les prioritats.

Una veritat incòmoda, però contundent.

Derivem d’aquí qualsevol debat o reflexió sobre la transformació educativa.

Imatge de tam wai on Unsplash