Augmentar la qualitat d’una proposta educativa és difícil. La millor manera de fer-ho que conec és plantejar-se preguntes. I trobar-ne la resposta, és clar.
Per exemple, si vull dissenyar un projecte, em preocupo de trobar respostes a preguntes com les següents:

 • Com sé que és important aquest treball per als alumnes?
 • Com m’asseguro que aquest aprenentatge sigui autèntic i significatiu?
 • Com incorporo els estudiants als processos de planificació del projecte?
 • Com sumo els membres de la comunitat o els experts en la crítica o la revisió del treball dels estudiants?
 • Com integro estudiants, famílies, membres de la comunitat i experts en els processos d’avaluació?
 • Com trobaran tots els estudiants elements de repte en aquest projecte?
 • Com establirem connexions significatives per a tots els estudiants amb companys, experts i professors?
 • Quines són les diferents maneres de treballar en les quals tots els estudiants puguin brillar fent aquest projecte?
 • Com incorporo sistemàticament la reflexió a les tasques que estem desenvolupant?
 • Com es poden incorporar reflexions metacognitives al procés?
 • Com podem incrementar la profunditat d’aquest projecte?

Crec que aquestes preguntes serveixen per a un projecte, però també per a qualsevol proposta d’aprenentatge que pugui fer als alumnes.