Boris Mir, ajudo les persones a aprendre

La mirada pedagògica

Date: 13 de juny de 2019

Augmentar la qualitat d’un projecte a través de preguntes

Augmentar la qualitat d’una proposta educativa és difícil. La millor manera de fer-ho que conec és plantejar-se preguntes. I trobar-ne…

© 2020 Boris Mir, ajudo les persones a aprendre. Theme by Anders Norén.