S’ha criticat que l’aprenentatge basat en les competències està massa orientat a l’acció, com si això negligís la comprensió, la base de tota escola transmissora de qualitat.

Fotografia de Priscilla Du Preez a Unsplash

La comprensió ens remet a la intel·ligibilitat bàsica i és el primer moment de l’aprenentatge, probablement. Però aquest va seguit de la interpretació, és a dir, de l’atribució de sentit per part de l’aprenent. Finalment, l’aplicació consisteix en la projecció del que s’ha après en la situació actual (o futura) de l’aprenent.

Les competències destaquen l’abast pràctic de la comprensió. Emfatitzen que la comprensió no és una activitat reproductiva sinó també productiva. En definitiva, la competència va més enllà de la comprensió, la suposa i la necessita.

“No sólo el comprender y el interpretar, sino también el aplicar, forman parte del prodecer hermenéutico”

DUT, Carsen (ed) En conversación con Hans-Georg Gadamer; ed. Tecnos,; Madrid, 1993, pàg. 25