Boris Mir, ajudo les persones a aprendre

La mirada pedagògica

Date: 29 de maig de 2018

Gestió emocional de processos de canvi

Intervenció en la celebració dels equips impulsors de la Mostra d’Escola Nova 21. Maig 2018.

© 2020 Boris Mir, ajudo les persones a aprendre. Theme by Anders Norén.