Perquè els alumnes mereixin la nostra confiança, primer els l’hem de donar.