Malgrat el que molts docents pensen, l’avaluació no és un resultat sinó un procés. Procés que comprèn una recollida d’informació, una anàlisi segons uns criteris, un judici sobre el resultat d’aquesta anàlisi i una presa de decisions. Aquest procés té, a grans trets, dues finalitats diferents: les de caràcter social (acreditar, seleccionar i orientar) i les de caràcter formatiu o pedagògic (regular el procés d’aprenentatge i d’ensenyament).
Si t’interessa la segona funció de l’avaluació, vine al taller amb nosaltres. Aprofundirem sobre el sentit de l’avaluació formativa i t’emportaràs alguns instruments de regulació a la butxaca i algunes idees rellevants al cap.
Requisits: L’únic “dispositiu” necessari per a la sessió és el cervell, el llapis i paper el posarem nosaltres.

Dimecres, 28 de juny, 2017

Més informació

Inscripció:  http://bit.ly/2s2uw33