La mirada pedagògica

Boris Mir, ajudo les persones a aprendre

Preguntes

La intervenció sistèmica considera que un problema és un incident que involucra diversos individus que interactuen. Conflictes, problemes i situacions…