> Acompanyo mestres i professors a formar-se i a fonamentar la seva mirada pedagògica. 
> Ajudo centres i institucions en la transformació de les seves pràctiques educatives. 
> Assessoro organitzacions i empreses que volen innovar en la seva formació de persones. 
Com que també necessito créixer professionalment, exploro noves formes d’ensenyar i d’aprendre amb persones inquietes amb les quals comparteixo allò que ignoro. 
Si tens cap proposta professional, contacta amb mi.

Boris Mir
Boris Mir