Intervenció en la celebració dels equips impulsors de la Mostra d’Escola Nova 21, Maig 2018.